Endelig har vi fået vores eget lokale nyhedsorgan

Storstrømmen

Bladet udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer af Parkinsonforeningen Storstrøms Kreds. Hvis du ikke modtager, bedes du kontakte os.

Storstrømmen maj 2011Storstrømmen juli 2011Storstrømmen nr. 3 2011